השארת חוות דעת

אני השקיע/י מספר דקות מזמנך כדי למלא את טופס השארת חוות הדעת הבא:
 


1 = נמוך, 5 = גבוה
1 2 3 4 5
תקשורת
אייכות עבודה
זמן ביצוע
זמן תגובה
חוויה כללית
סה"כ:   0
1 = נמוך, 5 = גבוה
1 2 3 4 5 Not relevant
ניהול תוכן
עיצוב המערכת
יכולות וכלי קידום במנועי החיפוש
ניטור פעילות הגולשים
קבלה ניתוח וניהול פניות גולשים
שילוב עם רשתות חברתיות
מנוע חיפוש פנימי
סה"כ:   0