פתרונות למתן שירותים בתשלום

מערכת Kala מכילה מודול "הזמנת שירותים". הפעלת מודול זה מאפשרת לגולשים לקבוע תור לקבלת טיפולים דרך האתר.
באמצעות מערכת הניהול ניתן לנהל את השרותים המוצעים וזמינותם ולצפות בהזמנות שבוצעו על ידי הגולשים.
להלן פירוט מאפייני מערכת ההזמנות כפי שמוצגת באתר, ופירוט האפשרויות המופיעות במערכת הניהול בעת הפעלת מודול "הזמנת שירותים".

באתר

דף עם רשימת נותני השירות
הצגת פרטים אודות כל נותני השירות וסוגי הטיפולים אותם הם מציעים.
עבור כל נותן שירות יהיה דף המציג את כל הפרטים שלו +  טבלה של הטיפולים אותם מציע ומחירם, עם קישור להזמנה עבור כל אחד מהשרותים.

הזמנת שירות
הזמנת השירותים ע"י הגולשים נעשית באמצעות טפסי הזמנה הניתנים לשילוב באתר. ניתן להגביל כל טופס עבור שירותים מסויימים.
הגולש בוחר בסוג השירות הרצוי ואז מוצגות לו אפשרויות לבחירת המיקום, נותן השירות ומשך השירות הרצוי. לאחר בחירת האפשרויות המתאימות, מוצגים תאי זמן ניתנים לבחירה.
המערכת מונעת אפשרות של הזמנת שירות לאותו נותן שירות בשעה שכבר "נתפסה" על ידי גולש אחר.

טופס ביטול תור
לגולשים באתר ניתנת אפשרות לביטול תור באמצעות טופס והזדהות עם האימייל שקיבלו בעת ביצוע ההזמנה.
ניתן לבטל תורים עתידיים בלבד. הודעה על צורך בתשלום דמי ביטול נשלחת בהתאם הגדרות המערכת.
 

הגדרות במערכת הניהול

סוגי שירותים
אפשרות ניהול רשימת סוגי שירותים הניתנים להזמנה דרך האתר.
עבור כל שירות ניתן לכתוב תיאור, ול
קבוע תבנית אימייל שתישלח למזמין השירות לאחר השלמת הזמנת השירות דרך האתר.

מאגר מיקומים
ניהול מאגר מיקומים של שירותים, עם אפשרות קביעת פרטי אחראי שיקבל עדכון יומן יומי עם הזמנות השירותים במיקום זה

בטופס הזמנת שירות באתר, הגולש בוחר את המיקום בו הוא מעוניין לקבל את השירות, ומוצגים לו זמנים פנויים (תאריכים ושעות) בהתאם להגדרות הזמינות.

מאגר נותני שירות
נותני השירות מנוהלים כחברים במערכת הניהול. על מנת שחבר באתר יוכל לתת שירות יש לתת לו הרשאה מתאימה, ולהגדיר את השירותים אותם הוא מעוניין לתת תמחורם וזמינותו.

תמחור השירותים
עבור כל שירות יש לקבוע תמחורים עבור כל אחד מנותני השירות המציעים אותו. ניתן לקבוע תמחור שונה לפי אורך השירות בדקות (ניתן לבצע שינויים והתאמות לצרכי העסק).

זמינות שירותים
עבור כל שירות יש לקבוע את זמינותו (תאריך, שעת התחלה ושעת סיום) בכל אחד מהמיקומים שהוגדרו עבור כל אחד מנותני השירות המציעים אותו.

רשימת הזמנות שירותים
צפייה ברשימת ההזמנות עם אפשרות סינון לפי: שם המזמין, אימייל, רופא, מיקום, טווח תאריכים, סטטוס ועוד

אפשרות ביטול הזמנת שירות


תזכורות
  • X ימים לפני שמגיע הזמן לביצוע השירות המוזמן (לדוגמא תור לספר), יקבל המזמין תזכורת באימייל אודות השירות המוזמן, בתוספת פרטי הגעה למיקום (לדוגמא מספרה) אליו מוזמן השירות.
  • יום לפני שמגיע הזמן לביצוע השירות המוזמן, יקבל המזמין אימייל תזכורת נוסף.
  • פעם ביום ישלח אימייל לאנשי הקשר של כל מיקום עם רשימת הזמנות השירותים שנקבעו ליום הבא.

הגדרות נוספות
  • מינימום ימים להזמנת תור מראש
  • מינימום ימים לביטול הזמנה ללא צורך בתשלום דמי ביטול + אפשרות קביעת גובה דמי הביטול