פיצ'רים ועדכונים - 06/2016

עדכונים ושיפורים למערכת Kala CRM / Kala SHOP

 • חיפוש מהיר
  • לחיצה על אייקון החיפוש בתפריט העליון, תציג תיבת חיפוש חופשית. החיפוש יתבצע בצורה אוטומטית ברגע שיש יותר מ-2 תווים בתיבת החיפוש
  • התוצאות מכילות מידע אודות בהזמנות, יצירות קשר, חברים (ובהמשך גם מוצרים ודפי תוכן)
  • ניתן לגשת לחיפוש המהיר מכל הדפים וניתן להמשיך לעבור בין הדפים בעוד הוא פתוח.
  • בתוצאות של ההזמנות, מעבר העכבר מעל סכום ההזמנה, יציג פרוט של המוצרים המוזמנים ומחירהם.
 
 • שולחן העבודה
  • משימות - תצוגה של המשימות העתידיות הפתוחות עם אפשרות לצפות בכל המשימות. סוכנים יראו משימות שהם אחראים לביצועם בלבד.
  • יצירות קשר והזמנות - מעתה יוצגו רק יצירות קשר והזמנות בסטטוס מסוג "חדש" או "לטיפול"
  • מספר ההזמנות המופיע בתפריט יחושב מעתה לפי מספר ההזמנות בסטטוסים מסוג טיוטה / חדש.
 
 • דף יצירת קשר
  • הצגת פרטי הזמנה/הזמנות המקושרות ליצירת קשר.
  • אפשרות הזנה מהירה של תיעוד. שדה חדש המסומן בצהוב, אשר מאפשר הזנה מהירה של תיעוד. תוך כדי כתיבה, יועבר התיעוד לדיאלוג הוספת היסטוריה עם אפשרות הפיכת התיעוד למשימה.
 
 • דף חבר
  • הצגה של כל המשימות והיסטוריית הפעילות של כל היצרות קשר וההזמנות המשוייכות לחבר
  • בטבלת הצגת ההזמנות, מעבר העכבר מעל המחיר יציג מעתה את פרוט המוצרים המוזמנים באותה הזמנה, ללא צורך לצפות בדף ההזמנה. (אותה התנהגות הוטמעה גם בדף רשימת ההזמנות המרכזי) 
 
 • דף מוצר
  • טאב "הזמנות" חדש אשר מכיל טבלה של כל ההזמנות הכוללות את המוצר הנוכחי. כולל אפשרות חיתוך וסידור, צפייה בפרוט המוצרים על ידי מעבר העכבר על מחיר ההזמנה, שליחת אימייל ועוד.
 
 • פרוט מוצרים מוזמנים בהזמנה על ידי מעבר העכבר על סכום ההזמנה
  • ​מוטמע במקומות רבים במערכת בהם ניתן לראות את סכום ההזמנה.
  • מקצר תהליכים ומקל מאוד על קבלת מידע רלוונטי בצורה מיידית.
 
 • דף משימות
  • הצגת צבע שונה לכל משימה לפי היישות אליה היא משוייכת (יצירת קשר / חבר / הזמנה) + אייקון תואם.
 
 • דף רשימת הזמנות
  • הסתרת שדות עיר וצורת משלוח במידה ונבחר שלא להציג שדות כתובת.
  • סוכנים הוגדרו כך שיוכלו לראות רק הזמנות שהם אחראים לביצוע שלהן.
 
 • דף הזמנה
  • הטמעת מודול משימות + היסטוריית פעולות להזמנה.
  • הצגת פרטי יצירת קשר ממנה נוצרה ההזמנה הנוכחית.
  • הערות על מוצרים מוזמנים יוצגו כעת בשדה המאפיינים. במידה והערך של השדה ארוך, תוכנו המלא יוצג בעת מעבר העכבר.
  • אפשרות שכפול של מוצר מוזמן.
 
 • דף יצירת קשר + דף הזמנה:
  • אפשרות הצגת כפתור הדפסה בדף יצירות קשר, חבר והזמנה.
  • אפשרות מיון + חיפוש לפי שדות מותאמים אישית (הוטמע גם ברשימת החברים והדפים).
  • אפשרות הצגה / הסתרה של נתונים אודות התנהגות הגולש, מידע אודות המכשיר בו השתמש הגולש, מקור הפנייה הראשון והאחרון.
   • במידה ונבחר להסתיר את המידע, המידע אודות מקור הפנייה יוצג בראש הטופס יצירת קשר.
   • במידה ונבחר שלא להסתיר את המידע, פרטי הגולש + התנהגותו יוצגו למנהלים בלבד, על מנת לפשט את הדף עבור סוכנים שאינם מנהלים.
  • אפשרות שיוך כל היצירות קשר הדומות לאחראי הנוכחי בלחיצת כפתור.
 
 • הוספת אפשרות שליחת סמס ידנית
  • אפשרות שליחת סמס על ידי לחיצה על אייקון המטוס ליד מספר הטלפון של הפונה (בדף יצירת קשר, דף חבר או בדף הזמנה).
  • הזנה של תוכן חופשי.
  • שיפורים המתוכננים להטמעה בחודש הבא: ניהול תבניות סמס עם תגיות דינאמיות. חישוב מספר תווים, אפשרות בחירת שליחת סמס מתבנית כחלק מהגדרות האוטומציה במערכת.
 
 • תמיכה בקבלת הודעות סמס נכנסות / חוזרות בשילוב חברת MicroPay.
  • רישום ההודעה בתור משימה דחופה ביצירת קשר / דף חבר שזוהה לפי מספר הטלפון ממנו נשלחה ההודעה. 
 
 • טופס שליחת אימייל
  • אפשרות שינוי כתובת אימייל הנמען באופן חד פעמי (למשל למקרה בו הלקוח מעוניין שישלחו הצעת מחיר לאימייל של אישתו) - על ידי לחיצה על קישור "ערוך" בשדה "שלח ל":
 
 • היסטוריית משימות - חסימת אפשרות מחיקה של משימות / תיעוד אשר נוסף בצורה אוטומטית ע"י המערכת.
 
 • תמיכה בטלפונייה של ITC על מנת לממש:
  • בעת קבל שיחה נכנסת, זיהוי שלוחה של הסוכן המטפל האחרון והעברת השיחה לשלוחתו.
  • פתיחת תיק לקוח / פנייה בעת מענה הסוכן לטלפון.
  • רישום היסטוריה של שיחות שזוהו, שיחות שנענו, שיחות יוצאות וסיום שיחה (כולל משך זמן השיחה)
 
 • שדות המכילים חישוב לפי ערכים של שדות אחרים
  • אפשרות להגדיר שדה מותאם אישית, אשר ערכו יחושב בעת השמירה לפי נוסחה מותאמת אישית. הערכים המחושבים יוצגו בעריכה וניתן להשתמש בהם בתכנים של האימיילים והסמסים היוצאים המוגדרים להשלח כחלק מהתהליכי אוטומציה.
  • האפשרויות שימוש הן אינסופיות. להלן מספר דוגמאות:
   • חישוב תאריך סיום תקופה לפי שדה תאריך ההתחלה ושדה כמות הימים.
   • חישוב הערכת מחיר ראשונית ללקוח לפי כמות השעות המוגדרת לכל מוצר מוזמן.
   • סיכום כמות האנשים מכל הגילאים בשדה אחד
   • ועוד...