​מספר טלפון וירטואלי

 • אפשרות מדידת מקור ההגעה באמצעות פרסום מספרים שונים במדיות פרסום שונות.
 • הקלטת שיחות.
 • התממשקות ואינטגרציה למערכת CRM בזמן אמת - תיעוד שיחות נכנסות ביצירת קשר / דף לקוח עם קישור להשמעה.
 • אפשרות צלצול במקביל ביותר מטלפון אחד.
 • טעינת קבצי סאונד ייחודיים לקו (הן למתקשר והן למקבל השיחה).
 • טעינת מוסיקת המתנה המחליפה את הצלצול הרגיל.
 • תאים קוליים- הודעות שנשמרות נשלחות למייל.
 • Call2Me – אפשרות לשיחה מקשרת בין בית העסק למבקש הפניה
אפשרויות נוספות
 • דוחות מפורטים של כל השיחות הנכנסות.
 • אפשרות קבלת הודעת SMS למספרים וירטואליים.
 • שליחת SMS למתקשר ("תודה על פנייתך וכו') במקרה של שיחה שנענתה/ שלא נענתה
 • שליחת SMS לבית העסק לדיווח על שיחה שנענתה\לא נענתה.
 • שליחת SMS למספר נייח המתקבל כטקסט מוקרא של ההודעה.
 • שליחת מייל לבית העסק במקרה של שיחה שנענתה ו\או לא נענתה
 • זיהוי המתקשר- האפשרות לבחור מה יוצג למקבל השיחה על המצג (המספר המקורי / הוירטואלי)
 • רשימה שחורה