​מספר טלפון וירטואלי

  • אפשרות מדידת מקור ההגעה באמצעות פרסום מספרים שונים במדיות פרסום שונות.
  • הקלטת שיחות.
  • התממשקות ואינטגרציה למערכת CRM בזמן אמת - תיעוד שיחות נכנסות ביצירת קשר / דף לקוח עם קישור להשמעה.
  • אפשרות צלצול במקביל ביותר מטלפון אחד.
  • טעינת קבצי סאונד ייחודיים לקו (הן למתקשר והן למקבל השיחה).
  • טעינת מוסיקת המתנה המחליפה את הצלצול הרגיל.
  • תאים קוליים- הודעות שנשמרות נשלחות למייל.
  • Call2Me – אפשרות לשיחה מקשרת בין בית העסק למבקש הפניה
אפשרויות נוספות
  • דוחות מפורטים של כל השיחות הנכנסות.
  • אפשרות קבלת הודעת SMS למספרים וירטואליים.
  • שליחת SMS למתקשר ("תודה על פנייתך וכו') במקרה של שיחה שנענתה/ שלא נענתה
  • שליחת SMS לבית העסק לדיווח על שיחה שנענתה\לא נענתה.
  • שליחת SMS למספר נייח המתקבל כטקסט מוקרא של ההודעה.
  • שליחת מייל לבית העסק במקרה של שיחה שנענתה ו\או לא נענתה
  • זיהוי המתקשר- האפשרות לבחור מה יוצג למקבל השיחה על המצג (המספר המקורי / הוירטואלי)
  • רשימה שחורה