אפשרות הדפסת יצירות קשר, חברים והזמנות

הדפסה של דף יצירת קשר, חבר או הזמנה, יודעת להסתיר פרטים שאינם חשובים בהדפסה ולהבליט את אלו שכן.
כמו כן, דאגנו לצמצם רווחים מיותרים על מנת לחסוך בדפים.
בשביל להדפיס, יש ללחוץ על תפריט קובץ -> הדפסה (File -> Print) בתפריט הדפדפן.
או להשתמש בקיצור הדרך CTRL + P