אפשרות הגדרת מטבע שונה לכל הזמנה

לחיצה על סמל המטבע בדף ההזמנה, בצמוד לסכום ההזמנה הכולל, תציג אפשרות בחירה בין מספר מטבעות.

שינוי המטבע מתבצע על ידי לחיצה על סמל המטבע בדף ההזמנה:
תצוגת בחירת מטבע:


ניתן להדליק או לכבות את היכולת, דרך דף הגדרות -> הגדרות מכירה -> "אפשרות שימוש במטבע שונה עבור כל הזמנה."הערה: ההשפעה כרגע היא רק על הניראות הזמנה בצד ניהול.